Descrierea unitatii de invatamant

LOCURILE DE DESFĂŞURARE A CURSURILOR SUNT:
1. Piata Unirii nr.7