Organizare

Proceduri
Buget
Extras procedura transfer personal didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate
Extras procedura testare pregătitoare Lenau 2019
CA
R.A.E.I.
Chestionar Părinți
Chestionar Elevi
Procedura de transfer si situatia locurilor libere pt etapa a II a.
Rezultate cereri transfer CA din 06.09.2018