Organizare

Proceduri
Bilant
Buget Liceul Lenau anii 2016-2020
Extras procedura transfer personal didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate
Extras procedura testare pregătitoare Lenau 2019
CA
R.A.E.I.
Componenta CA